Безследно Изчезнали

Подредени са в реда на добавяне в регистъра.

безследно изчезнал, Дилянка Маркова, кв. Трендафила, Габрово, издирва се, търси се Дилянка Маркова
10 December 2013
кв. Трендафила, Габрово

безследно изчезнал, Мартин Стефанов Ганчев, Франция, издирва се, търси се Мартин Стефанов Ганчев
23 November 2013
Франция

безследно изчезнал, Рада Недялкова Костова, с. Новаково, Варна, издирва се, търси се Рада Недялкова Костова
07 December 2013
с. Новаково, Варна

безследно изчезнал, Светла Христова Стефанова, Разград, издирва се, търси се Светла Христова Стефанова
06 November 2006
Разград

безследно изчезнал, Димитър Жеков Димитров, Шумен, издирва се, търси се Димитър Жеков Димитров
05 December 2013
Шумен

безследно изчезнал, Диана Юриева Стойнева, жк Дружба, София , издирва се, търси се Диана Юриева Стойнева
04 December 2013
жк Дружба, София

безследно изчезнал, Янка Лазарова , с. Елешница, Разлог, издирва се, търси се Янка Лазарова
01 December 2013
с. Елешница, Разлог

безследно изчезнал,  Емине Сюлейманова Енгярова, с. Васил Левски, Стара Загора, издирва се, търси се Емине Сюлейманова Енгярова
14 November 2013
с. Васил Левски, Стара Загора

безследно изчезнал, Йордан Антонов Андонов, Великобритания, издирва се, търси се Йордан Антонов Андонов
29 November 2013
Великобритания

безследно изчезнал, Станислава Илиева Георгиева, Благоевград, издирва се, търси се Станислава Илиева Георгиева
20 August 1994
Благоевград